css templates

Mechanizačné stredisko

Družstvo využíva v čo najväčšej miere mechanizačné stredisko na zabezpečovanie všetkých poľnohospodárskych operácií v súlade so správnou farmárskou praxou.
Z dôvodu živočíšnej výroby je technicky vybavené, aby vyrobilo v čo najvyššej kvalite krmoviny pre ŽV družstva. 

15
ks

Počet techniky

Základný strojno-traktorový park je zameraný na využitie JCB strojov.

40
ks

Počet náradia

Náradie družstva je hlavne zamerané na využitie v ekologiskom spôsobe hospodárenia.

800
ha

Poskytnuté služby

Strojno-traktorovú techniku sa družstvo snaží využit aj v poskytovaní služieb.

23
zamestnancov

Počet zamestnancov

Družstvo sa snaží mať stálych zamestnancov, kvôli zložitosti dnešnej techniky.

© Copyright 2020 PD Poriadie - All Rights Reserved