website templates

Stredisko Brestovec

PD Poriadie obhospodaruje na myjavských kopaniciach viac ako 1800ha poľnohospodárskej pôdy v systéme ekologického poľnohospodárstva.
Štruktúra rastlinnej výroby družstva je prispôsobená chovu hospodárskych zvierat.
Družstvo pestuje najmä krmoviny, pšenicu ozimnú a špaldovú, jačmeň ozimný, ovos a jačmeň jarný.
Okrem ornej pôdy sa stará o trvalé trávne porasty.

1800ha

Celková výmera

Celá výmera je v ekologickom spôsobe obhospodarovania.

170parciel

Počet parciel

Priemerná výmera parciel je 10,5ha čo vyžaduje zvýšenú starostlivosť a náročnosť na organizovanie prác.

580ha

Tržné plodiny

Najvýznamnejšou plodinou pestovanou na družstve je EKO špladová pšenica.

120ha

Pasienky

Z dôvodu chovu hovädzieho dobytka je zvýšená náročnosť a starostlivosť o tieto plochy.

Steps

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

1

Specification

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam erat libero, bibendum in libero tempor, luctus volutpat ligula.

2

Project Planning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam erat libero, bibendum in libero tempor, luctus volutpat ligula.

3

Deployment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam erat libero, bibendum in libero tempor, luctus volutpat ligula.

© Copyright 2020 PD Poriadie - All Rights Reserved