Kontakt

Adresa:

273, Poriadie 906 22

Telefón:

+421 902 975 141
predseda: +421 903 620 865

E-mail:

kontaktný: pdporiadie@pdporiadie.sk
nájomné zmluvy: poda@pdporiadie.sk 


Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Dr, Vložka číslo:10073/R
IČO: 00203572, IČ DPH: SK2020374939

© Copyright 2021 PD Poriadie - All Rights Reserved            | Dokumenty |