Mechanizačné stredisko

Družstvo využíva v čo najväčšej miere mechanizačné stredisko na zabezpečovanie všetkých poľnohospodárskych operácií v súlade so správnou farmárskou praxou.
Z dôvodu živočíšnej výroby je technicky vybavené, aby vyrobilo v čo najvyššej kvalite krmoviny pre ŽV družstva.

15
ks

Počet techniky

Základný strojno-traktorový park je zameraný na využitie JCB strojov.

40
ks

Počet náradia

Náradie družstva je hlavne zamerané na využitie v ekologiskom spôsobe hospodárenia.

800ha

Poskytnuté služby

Strojno-traktorovú techniku sa družstvo snaží využit aj v poskytovaní služieb.

23zamestnancov

Počet zamestnancov

Družstvo sa snaží mať stálych zamestnancov, kvôli zložitosti dnešnej techniky.

email: mech@pdporiadie.sk

Phone: +421  902 975 121

© Copyright 2021 PD Poriadie - All Rights Reserved            | Dokumenty |