Rastlinná výroba

PD Poriadie obhospodaruje na myjavských kopaniciach viac ako 1800ha poľnohospodárskej pôdy v systéme ekologického poľnohospodárstva.
Štruktúra rastlinnej výroby družstva je prispôsobená chovu hospodárskych zvierat.
Družstvo pestuje najmä krmoviny, pšenicu ozimnú a špaldovú, jačmeň ozimný, ovos a jačmeň jarný.
Okrem ornej pôdy sa stará o trvalé trávne porasty.

1800
ha

Celková výmera

Celá výmera je v ekologickom spôsobe obhospodarovania.

170
parciel

Počet parciel

Priemerná výmera parciel je 10,5ha, čo vyžaduje zvýšenú starostlivosť a náročnosť na organizovanie prác.

580
ha

Tržné plodiny

Najvýznamnejšou plodinou pestovanou na družstve je EKO špaldová pšenica.

120
ha

Pasienky

Z dôvodu chovu hovädzieho dobytka je zvýšená náročnosť a starostlivosť o tieto plochy.

Email: agro@pdporiadie.sk

Phone: +421  902 975 115

© Copyright 2021 PD Poriadie - All Rights Reserved            | Dokumenty |