Poľnohospodárske družstvo
 Poriadie

PD Poriadie je klasické poľnohopodárske družstvo hospodáriace na myjavských kopaniciach. Zaoberá sa rastlinnou, živočíšnou výrobou a mechanizačnými službami. 
V oblasti rastlinnej výroby sa družstvo už niekoľko rokov špecializuje na ekologické hospodárenie. Daľším cieľom je integrácia pôdoochranných technológií aj v tomto spôsobe farmárčenia.
Daľšou silnou časťou je aj živočíšna výroba. Okrem chovu hovädzieho dobytka sa ako jedno z posledných družstiev venuje chovu ošípaných klasickým spôsobom.
Súčasť družstva je aj mechanizačné stredisko, ktoré okrem technologických operácií potrebných pre RV a ŽV družstva tak poskytuje služby a kooperuje aj s inými poľnohospodárskymi podnikmi.  

Skutočnosť, kto poškodzuje záujmy družstva a jeho členov.

Kontakt

Adresa:

273, Poriadie 906 22

Telefón:

+421 902 975 141

E-mail:

pdporiadie@pdporiadie.sk
© PD Poriadie 2021. All Rights Reserved.

© Copyright 2021 PD Poriadie - All Rights Reserved            | Dokumenty |